17. July 2017 - 23. July 2017

Monday (17. July 2017)
07:00 - 09:30 Ashtanga Vinyasa - Mysore style class - with Kristina Jakubikova
17:45 - 19:15 Ashtanga Vinyasa - vedená primary - with Kristina Jakubikova
Tuesday (18. July 2017)
07:30 - 08:30 Power yoga - with Kristina Jakubikova
08:45 - 09:45 Power joga - beginners - with Kristina Jakubikova
11:15 - 12:00 Power yoga - with Kristina Jakubikova
12:00 - 12:45 Power yoga - with Kristina Jakubikova
17:00 - 18:00 Power yoga - with Kristina Jakubikova
Wednesday (19. July 2017)
07:00 - 09:30 Ashtanga Vinyasa - Mysore style class - with Kristina Jakubikova
17:45 - 18:45 Power yoga - with Kristina Jakubikova
18:45 - 20:00 Ashtanga Vinyasa - vedená primary - with Kristina Jakubikova
Friday (21. July 2017)
07:30 - 08:30 Power yoga - with Kristina Jakubikova
08:45 - 09:45 Power joga - beginners - with Kristina Jakubikova
11:30 - 12:15 Power yoga - with Kristina Jakubikova
12:15 - 13:00 Power yoga - with Kristina Jakubikova

17. July 2017 - 23. July 2017